Trond (47) sikra seg det (kanskje) siste Odda kommune-skiltet

Trond Gravdal hadde det høgste bodet då Gunn Gravdal Elton la ut kommuneskiltet frå Haukeli på auksjon. Dermed strekk Odda kommune seg frå Tjødnadalen til båthamna.