Heile Ullensvang kommune bør ha status som spesiell turistad i perioden mai til september

Av

Sidan 2011 har vi no opplevd ein eksplosjon av turismen i Odda og Hardanger.