Sjukefråværet har auka i både Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal

Per 1. kvartal i 2019 har det legemelde sjukefråveret, samanlikna med tala frå same kvartal i fjor, auka i både Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal.