Den heftige pinsevakta speglar Ullensvang kommune

Som journalist, og truleg for mange andre yrkesgrupper, består eit år av små og store hendingar. Nokre hendingar er dramatiske, enkelte saker kvardagslege og stundom er det summen av fleire ting som gjer at det vert hugsa i ettertid. Slik vart Pinsen 2019.