– Korleis vert Hardanger-turismen anno 2020?

Når Hardingtinget har samling i februar, står turisme på programmet.