Odda skal inn dessuten inn som beredskapskrematorium for Bergen, opplyser kirkeverge Greta Nordlund til Hardanger Folkeblad.

Berjaflot

Hun nar orientert hun Odda formannskap om budsjettbehovet for 2010. Blant annet ønsker hun 500.000 kroner til å ruste opp Berjaflot gravkapell og midler til å skifte ut vannledningsnettet på gravplassen. Dessuten ba hun om 64.000 kroner til nødvendig vedlikehold av krematorieovnen. - Dette vil være utgifter til inntekts ervervelse, sier Nordlund til HF.

Etterspørsel

- Det er stor etterspørsel etter kremasjoner. Krematoriet i Haugesund er lagt ned. Disse oppdragene har vi fått. Kontrakten med Haugesund ligger på 300.000 kroner. Videre tar vi oppdrag for Suldal, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Etne, Sveio og Vindafjord. I tillegg er vi godkjent av fylkesmannen i Hordaland som beredskapskrematorium for Bergen inntil det nye krematoriet i Bergen skal tas i bruk innen 1. oktober 2010, opplyser Nordlund.

Tak på 200

Ifølge kirkevergen velger stadig flere kremasjon. Av de omlag 100 årlige begravelsene i Odda og Tyssedal Sogn, velger nå omlag 40 prosent kremasjon. I Skare og Røldal er det fortsatt mest vanlig med begravelser, sier kirkevergen.

Kremasjonsovnen i Odda har tillatelse til å foreta inntil 200 kremasjoner i året.