Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olav Lundteigen var i forrige uke på en kort visitt i Hardanger. Blant annet for å orientere om partiets sykehusplan.

Les også: Sjukehuset må dela leiar

Helseminister Bent Høie kommer om kort tid til å legge fram regjeringens forslag til en nasjonal helse og sykehusplan.

– Vi mener at Høies alternativer ikke er bærekraftige - vi vil ha en nettverksmodell der alle sykehusene tas i bruk, sier Kjersti Toppe til Hardanger Folkeblad.

Samarbeide

Nettverksmodellen går ut på at sykehusene skal samarbeide - ikke konkurrere. Sp foreslår en modell der et universitetssykehus eller et regionalt sykehus er navet og så blir de mindre lokalsykehusene eiker i hjulet.

– Vi mener det er fullt mulig å opprettholde en desentralisert struktur og å styrke lokalsykehusene, sier Toppe.

I denne modellen vil befolkningsgrunnlaget være hele det området nettverket av sykehus dekker.

Akuttfunksjoner

Toppe og Lundteigen mener derfor at helseministerens forslag om at kun sykehus med opptaksområde på 60.000-80.000 innbyggere skal kunne opprettholde fullverdige akuttfunksjoner, er mindre relevant.

Senterpartiet vil også avvikle foretaksmodellen og erstatte den med folkevalgt styring, der det statlige eierskapet til sykehusene videreføres.

– Vår plan går på en balanse mellom beredskap og kvalitet. Det betyr at de mindre sykehusene må få overført pasienter fra de store sykehusene slik at de har planlgte oppgaver i det daglige, sier Per Olav Lundteigen. I tillegg presiserer Sp at ethvert sykehus må ha en stedlig leder med faglig ansvar, budsjettansvar og personalansvar.

Rekruttering

– Sykehusene i nettverket skal samarbeide om rekruttering og utvikle mulige rotasjonsordninger for å sikre kompetanse også ved de mindre sykehusene, sier Toppe.

Hun understreker at partiet har stor støtte i Helse-Norge, mens det på Stortinget er mer usikkert hva som blir resultatet til slutt.

– Arbeiderpartiet er jokeren her - partiet har jo egentlig gått inn for en gradvis utarming av sykeshusene. Nå må Ap ta et standpunkt, sier Toppe.

Fritt sykehusvalg

Hun viser videre til at fritt sykehusvalg med kjøp av tjenester fra private slår beina under de mindre sykehusene.

I dag har de store sykehusene en meget høy beleggsprosent og svært kort liggetid.

– Med en ytterligere sentralisering og nedlegging av sykehus er det i dag ingen som kan svare på hvor disse pasientene skal behandles, sier Kjersti Toppe til Hardanger Folkeblad.