Gå til sidens hovedinnhold

SNU anker fredningsplanen

Artikkelen er over 10 år gammel

SNU har besluttet å anke fredningsvedtaket for Odda Smelteverk. Den viktigste grunnen til det er at Riksantikvaren har avvist et møte med SNU om videre framdrift for utvikling av området og en mulighetsstudie for kjøpesenter på tomta.

Daglig leder i SNU, Karstein Bremnes, sier at SNU har kommet til at selskapet ikke har noe å tape på å anke.

Ifølge SNU omfatter fredningen til sammen en bygningsmessig grunnflate på ca 13.500 kvadratmeter, noe som utgjør ca 90 % av selskapets eiendomsmasse.

"De fredede arealene utgjør ca 300.000 kbm og er trolig den største bygningsmassen som noen gang er fredet av RA tilhørende en privat eier", skriver SNU i klagen.

Bremnes tror ikke at SNU med sin anke vil forsinke utviklingen på smelteverkstomta.

Mener myndighetene trenerer

- SNU har hele tiden vært positiv til at noe skal skje. Nå opplever vi at både Hordaland fylke og Riksantikvaren trenerer saken, sier han til HF.

- I et brev gjør Riksantikvaren oss oppmerksom på at dersom vi anker så vil arbeidet med mulighetsstudien bli utsatt. Det oppfatter vi som en trussel. Hordaland fylke sa tidligere at det er uaktuelt å gi tillatelse til riving av kalkovnene. Hva fylket sier nå etter at Odda kommune har sendt vår søknad om rivingstillatelse til høring, er usikkert. Men vi kan risikere å bli stoppet også i den saken helt fram til neste vår. Og skal vi ha en ny runde om reguleringsplanen, kan vi se år framover før vi får en endelig konklusjon. Imens løper mulighetene fra oss, sier Bremnes.

Han sier at SNU i utgangspunktet var interessert i å selge et område til kjøpesenter sør på tomta og at dette området skulle tas med mulighetsstudien.

- Men når Riksantikvaren ikke en gang er villig til å møte oss, har vi ikke mange andre muligheter enn å anke, sier Bremnes. Han sier at SNU nå føler seg presset opp i et hjørne.

Vanskelig for kjøpesenter

-Allerede i møtet vi hadde med fylket, Riksantikvaren og Odda kommune i januar lovet Riksantikvaren at mulighetsstudien skulle følge fredningssaken. Og når den først kom så er mulighetsstudien ikke nevnt med et ord. Nå er ikke Riksantikvaren villig til å gjennomføre den før ankesaken er avgjort. Det sier seg selv at dette er en ganske vanskelig situasjon for Odda Storsenter.

- Om det ikke er umulig å få gjennomført planene, så er det i alle fall ikke lett. Og lettere blir det ikke ettersom tiden går. Og nå er det ikke SNU som vil ta skylda for at ingenting skjer. Vi har pushet på hele tiden. Men nå føler vi at vi jobber med ryggen mot veggen, sier daglig leder i SNU, Karstein Bremnes til HF.