Nytt land i sikte

NYE ODDA: Slik ser kommunen for seg at det kan bli seende ut inne på smelteverkstomta i fremtida. Reguleringsplanen som ble vedtatt i høst legger opp til at det kan komme nye handelshus mellom Ovn 3 og brannstasjonen. Illustrasjon: Odda kommune

NYE ODDA: Slik ser kommunen for seg at det kan bli seende ut inne på smelteverkstomta i fremtida. Reguleringsplanen som ble vedtatt i høst legger opp til at det kan komme nye handelshus mellom Ovn 3 og brannstasjonen. Illustrasjon: Odda kommune

Sagaen om Smelteverkstomta i Odda er fortellingen om at ting tar tid.

DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

MeiningarDiskusjonene har vært lange og til dels hete, men de siste årene har debatten heldigvis dreid i en retning hvor politikere og andre aktører er enige om et slags mål. Sentrumsområdet hvor det tidligere Odda Smelteverk lå, har utvilsomt et enormt potensiale, men på grunn av ulike eierforhold, fredningsomfang og ikke minst kostnader med ulike tiltak har veien frem vært kronglete og lang.

Like før jul vedtok Odda kommunestyre å gjennomføre et såkalt makeskifte, et grep som skiller ut byggeklare tomter på området og som skal gjøre det enklere å selge videre til investorer. Og de står allerede klare. Selv om det også i denne saken var uenighet blant politikerne, blant annet på grunn av kostnadene, er beslutningen likevel fornuftig dersom det nå viser seg at det kan gå mot en etablering inne på området.

Kompliserte saker krever ofte kompliserte løsninger. Et forretningsbygg eller handelshus på området er kanskje ingen revolusjon, men som et næringsområde vil det utvilsomt bli lettere å selge inn til fremtidige aktører om man kan vise til en viss form for utvikling i sentrum. Kall det gjerne et håp om dominoeffekt.

Dersom forutsetningene for saken, som har vært skissert denne høsten, stemmer – så kan det altså omsider gå mot en urbanisering av deler av området i 2017. Det er ikke vanskelig å være uenig med kommunen som fremholder dette som en gladsak. Likevel bør aktørene som er lengst fremme i arbeidet også lytte til de politiske signalene som nå kommer. Rødts Terje Kollbotn ønsker seg blant annet en totalløsning på tomta og frykter at den nåværende avtalen vil føre til at tomtene blir stående som de gjør. Et slikt scenario er det siste vi trenger etter så mange år med debatt og drakamper.

Selv om oddasamfunnet har kommet noen skritt videre på vegen er det fortsatt mye som gjenstår før målet om et attraktiv sentrumsområde er nådd.

Artikkeltags