I et brev til styret i Helse Fonna ber LO i Odda om at planene om sommerlukking trekkes tilbake. I tillegg har LO bestemt å reetablere den lokale sjukehuskomiteen med bred deltakelse fra fagforeninger, politiske partier, ordfører og varaordfører, og tillitsvalgte ved Odda sjukehus. Kommuneoverlege Steinar Jacobsen har også sagt seg villig til å tiltre komiteen.

Kritikk

I det samme brevet til Helse Fonna kritiserer LO den kritikken som direktør Kari Ugland i Helse Fonna har rettet mot tillitsvalgte i foretaket fordi de lekket informasjon fra et internt møte og hadde et møte med blant annet Odda kommune i sjukehusets egne lokaler, uten at noen fra sjukehusledelsen var tilstede.

Denne krititikken har direktøren kommet med både i brev til Odda kommune, i intervju med Hardanger Folkeblad og i kommunestyret der hun i 1 time og 45 minutter måtte svare på kritiske spørsmål fra kommunestyrerepresentantene.

I kommunestyret hevdet Ugland at dersom det hadde vært sommerlukking i fjor så ville det antall pasienter som ville ha blitt berørt vært 3.

I samme møte imøtegikk kommuneoverlegen dette tallet. - Det er minst 30, sa han.

I dagens utgave av Hardanger Folkeblad (onsdag 26. november) sier kommuneoverlege Steinar Jacobsen at tall han har innhentet fra Odda Sjukehus viser at det de siste tre årene i bare juli måned har vært utført henholdsvis 9, 26 og 15 akutte kirurgiske inngrep ved Odda Sjukehus.

I kommunestyret forsøkte sjukehusdirektøren etter beste evne å berolige kommunestyrerepresentantene:

Skulle noe alvorlig skje i Odda så kommer det straks helikopter på helikopter med leger til Odda.

Les mer om denne saken i dagens papirutgave av HF. Her kan du finne både en redaksjonell artikkel, pluss hele brevet fra LO på leserbrevplass.