Skissene omfatter en ny parkeringsplass og servicebygg med turistinformasjon, kiosk, toalett og sitteområde med utsikt til Espelandsfossen. Det er også planlagt oppgradering av veien opp til utsiktspunkt der det tidligere var et hotell.

En ny gangbru over elva skal gi turistene et vått møte med fossen. Gangstier vil knytte disse elementene sammen

Vegvesenet uttaler at det er vanskelig å annslå når prosjektet kan bli gjennomført, ettersom både Steinsdalsfossen og Vøringsfossen, som også hører til Nasjonal turistveg Hardanger, er prioriterte og dyre tiltak.

Vegvesenet må også se Låtefoss i sammenheng med en eventuell omlegging av riksveien i dette området.

Dette opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.