Vedtok forskuttering

Artikkelen er over 2 år gammel

Odda kommunstyre forskutterer 14,5 millioner kroner til kryss og ny vegløsning inn på Smelteverkstomta.