Parkeringsavgift eller ikke?

Av

Det hjelper ikke om de får fri parkering noen timer da de må betale for de timene de står parkert utover dette.