Gå til sidens hovedinnhold

Regionhistorie i startgropa

Artikkelen er over 13 år gammel

Hardanger Historielag er invitert til å møte kultur – og ressursutvalget i fylket tirsdag for å orientere om planene for trebindsverket Regionhistorie for Hardanger. Boknemnda håper møtet vil resultere i en bevilgning.

Historieverket er planlagt ferdig i 2012, og de ansvarlige håper å komme i gang med arbeidet allerede i høst. Alle Hardangerkommunene er med, samt to Sparebanker og Opedals-fondet. Nå håper Historielaget at også Hordaland fylke vil bidra.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 8,4 millioner. Mye er på plass, men det er behov for ytterligere tilskudd. Fylket har mottatt en søknad om 1,2 millioner fra historielaget.

-Dersom fylket stiller seg positive, håper vi at næringslivet også blir med, sier Øystein Pugerud i boknemnda.

Med seg i boknemnda har Pugerud Lars O. Bleie, Inge Reinsnos og Oddmund Hus. Hus trekker seg etter fire års arbeid i nemnda, og Knut Markhus, ny styrer på Hardanger folkemuseum, kommer med i innspurten. Museet skal også fungere som sekretariat for bokprosjektet.

Boknemda forteller at de vil gå kronologisk til verks. De første bindet vil ta for seg historien frem til 1660, det neste fokuserer på tiden 1660 – 1850, mens det siste tar tiden fra 1850 – 2010. Alt dette skal inn på om lag 1200 sider.

Trebinds-verket

Hardanger-regionen har store mengder kildestoff spredd over en rekke emner. En regionhistorie vil vise helhet og sette historien inn i nye perspektiv. Verket skal være pålitelig og faglig forankret i nyere forskning. Regionen er ett av de tyngste kulturminneområdene i Norge. Dette skal også synliggjøres i det planlagte bokverket. Ikke minst vil verket ha de unge som en av målgruppene.

I forbindelse med arbeidet for å lage dette historieverket, er det utarbeidet er grundig kompendium. De som er bedt om å støtte arbeidet, har solid bakgrunn for vurderingene de skal gjøre.

Viktig verk

Øystein Pugerud understreker at det er viktig å komme i gang. Regionen står på mange måter ved et tidsskille. Det er store endringer bak oss, og mange venter. Både innen samferdsel, helse, utdanning og næringsutvikling. Politikken er også i endring.

-Et regionhistorisk bokverk vil styrke regionen både innad og utad, mener Øystein Pugerud.