– Vil være det viktigste som har skjedd i Odda siden industrialiseringa

Utviklingskomiteen i Odda kommune stilte seg enstemmig bak detaljreguleringsplanen for Boliden Odda AS.