Parker parkeringsavgifter i Odda sentrum!

Av

Rødt mener fortsatt at parkeringsutfordringene i Odda sentrum kunne vært løst på en enkel måte uten parkeringsavgifter.