Politiet gir våpenamnesti

Artikkelen er over 10 år gammel

Oså i år vil politiet gi amnesti til eiere av uregistrerte våpen for innlevering av disse til næmeste politistasjon uten straffeforfølgelse.

DEL

Amnestiet varer fra 1- mai til 30. september. Dette melder Maria Uttun Seim. Hun er ansvarlig for våpenavdelingen Hordaland politidistrikt Odda.

Målet med amnestiet er å gi alle som i dag eier et registreringspliktig våpen, uten å ha våpenkort på eget navn, muligheten til å ordne opp i dette.

Det kan være flere grunner til at en har et slikt våpen. Det kan være et våpen som har gått i arv, har en historisk sammenheng av betydning, og av denne grunn har en affeksjonsverdi for deg, - kanskje tilhørte det et dødsbo? (Det kan være defekt – men likevel være registreringspliktig). Det viktigste med amnestiet er å få registrert våpenet. Har du er slikt våpen? Ta kontakt med nærmeste lensmann/politi og vi hjelper deg med å undersøke om våpenet har vært registrert, og gir veiledning om de forskjellige alternativer du har - til fortsatt- men nå lovlig, å kunne beholde våpenet, skrier aria Uttun Seim i en pressemelding til HF.

Mulighetene

Hvis våpenet aldri har vært registrert har du flere valgmuligheter til å bestemme hva du vil gjøre med våpenet- dersom vandelskravene er oppfylt:

1.Våpenet kan innleveres for destruksjon – (gjelder både registrerte og uregistrerte våpen). Dette kan gjøres anonymt hvis du ønsker det.

2.Registrering av våpenet på ”eier” (du får hjelp til å fylle ut skjema med mer). Vanlig søknadsgebyr må betales, (unntak mellom familiemedlemmer i rett opp- og nedstigende linje).

3.Det er også mulig å selge våpen til en annen person. Slikt salg må gå via politiet. Vi hjelper deg med å tilrettelegge salg av våpenet hvis det er ønskelig – vanlig søknadsgebyr må betales for behandlingen (jf. likevel nr. 3).

4.Våpenet kan gjøres varig ubrukbart (deaktiveres). Plombering må skje av børsemaker med fagbrev. Skriftlig bekreftelse leveres politiet. Det kreves ikke polititillatelse for privat oppbevaring av våpen som er plombert.

5.For hagler innkjøpt før/etter 1. oktober 1990 gjelder egne regler:

Hagler innkjøpt før 1. oktober 1990 kan etterregistreres – uten gebyr.

Hagler ervervet etter 1. oktober 1990, samt ordinære rifler og magasinhagler vil det for ett eller noen få våpen være kurant å få etterregistrert. For slike våpen vil det ikke bli gitt tillatelse til å erverve ammunisjon. Hvis søker kan fremvise godkjent dokumentasjon (Jegerregisteret/– skytterlag- klubb eller idrettslag som er godkjent av Politidirektoratet og som utøver program for skyting med den aktuelle våpentype det søkes om) kan løyve til erverv av ammunisjon gis.

6.For Pistoler og revolvere kreves det i utgangspunktet ordinær behovsprøving (jfr. foregående pkt. 5). Dersom innehaveren ikke kan vise til godkjent behov, vil våpenet etter innlevering bli destruert av politiet.

Når det gjelder automatvåpen og halvautomatiske våpen, og som ikke er ordinære jaktvåpen, skal det i stedet for etterregistrering og som alternativ til destruksjon , gis tilbud om at våpenet kan plomberes jf. nr. 4) evt. overdras, via politiet, til godkjent samler, museer med mer innenfor gjeldende regler.

7.Har du ammunisjon kan denne innleveres etter avtale med politi/lensmann på stedet.

8.Når det gjelder sprengstoff, granater, tennmidler med mer tar du kontakt med nærmeste politi/lensmann for veiledning og bistand.

For å lykkes med nasjonalt våpenamnesti er det viktig at flest mulig blir gjort kjent med de mulighetene en har for å innlevere uregistrerte våpen for registrering, uten at de risikerer straff.

- Hvis et våpen i ettertid blir ”oppdaget”, medfører dette straffereaksjoner i form av bøter/og eller fengsel – for overtredelse av våpenloven, opplyser politet i pressemeldingen..

Artikkeltags