Opdal vil likevel kjøpe de fredede bygningene

John Opdal (H) vil likevel fremme forslag om statlig oppkjøp av Skalltaket, deler av Cynamiden og Ovn III. Gard Folkvord (Ap) reagerer på snuoperasjonen. Bildet er tatt høsten 2011.

John Opdal (H) vil likevel fremme forslag om statlig oppkjøp av Skalltaket, deler av Cynamiden og Ovn III. Gard Folkvord (Ap) reagerer på snuoperasjonen. Bildet er tatt høsten 2011. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

- Her blir det full kamp, varsler Arbeiderpartiet.

DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

HF har tidligere skrevet at John Opdal (H) har vært i møter med miljøvernminister Erik Solheim og Hordaland fylkeskommune om å kjøpe opp fredede bygningene på smelteverkstomta.

Erik Solheim er nå på vei ut av regjeringen

Under et hasteinnkalt gruppeledermøte tidligere denne måneden luftet ordføreren ideen for representanter i Odda kommunestyre.

Arbeiderpartiet og Demokratene reagerte negativt på forslaget og Opdal uttalte da at han ikke ville gå videre med saken.

Stod ikke på sakslisten

Under dagens formannskapsmøte foreslo Opdal på nytt å ta opp saken for kommunestyret, stikk i strid med hva ordføreren tidligere uttalte til HF.

Saken stod ikke på sakslisten og Arbeiderpartiet brukte kommuneloven § 34.1 om at 1/3 av medlemmene kan motsette seg å gjøre vedtak i saker som ikke står på sakslisten.

Formannskapet fikk utlevert saken om mulig offentlig eierskap av Skalltaket, Ovn 3 og deler av Cynamiden som forventes å bli fredet etter kulturminneloven.

I forslaget ber politikerene rådmannen om å utrede og legge frem sak om mulig offentlig eierskap. Saken skal nå behandles i kommunestyret.

I Kommunestyret er det forventet at forslaget vil få flertall, ettersom det kun er Arbeiderpartiet og Demokratene som har satt seg i mot forslaget.

Folkvord: - Forsøk på å bevare kalkovnene

Arbeiderpartiets Gard Folkvord reagerer sterkt:

- Han varsler - helt overraskende - at han skal fremme en sak. Dette er en saksbehandling som er helt uforsvarlig, sier folkvord om hvorfor Ap viste til kommuneloven for å stoppe saken fra å bli behandlet.

- Dette er et forsøk på å bevare kalkovn og kokstørke. Hvorfor ellers skulle det haste slik med dette? Her blir det full kamp. Det er ikke aktuelt for oss å eie smelterverksbyggene, raser Folkvord.

Han frykter oppkjøpene vil bety store kostnader for Odda kommune. Etter planen skal staten kjøpe bygningene og deretter overtas av Odda kommune.

- Arbeiderpartiet vil at kommunens pengene skal gå til barn, unge og vedlikehold av veinettet, sier han.

Opdal: - Har ingenting med kalkovn å gjøre

John Opdal kan betrygge Folkvord med at oppkjøpet ikke er et ledd i arbeidet med å bevare kalkovnene

- Vi vet enda ikke fredningsomfanget på smelteverkstoma. Det ligger ikke noe mer i forslaget enn de tre bygningene, sier Opdal til HF.

- Så dette har ingenting med kalkovnene å gjøre, slik Ap frykter?

- Dette har ingenting med kalkovn og kokstørke å gjøre, sier Opdal og viser til fylkeskommunen har godkjent riving.

- Det som haster for oss er å få rustet opp anlegget. Vi vil ikke ha det slik det står nå, sier ordføreren som mener forslaget vil føre til at staten tar et økonomisk ansvar for bygningene.

Forslaget er i tråd med kommunestyrevedtaket av 30.9.2010 hvor det ble vedtatt å gå i dialog med eiere, vernestyremyndigehter, NVIM og staten for å sikre et langsiktig eierskap og formidling av de industriminnene som blir tatt med i verdensarvsøknaden, fredet ekker underlagt vernevedtak.

Saken skal behandles i Kommunestyret 11. april. Det er forventet at departementet sitt svar på SNUs anke over fredningsomfanget er ferdig til den tid.

Artikkeltags