Har vist betre og betre resultat

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter flaumen i 2014 starta bygging av eit vassreinseanlegg ved Oddaprodukt AS sitt vaskeri. Etter eitt driftsår er vatnet langt reinare enn det som er kravd.