Over 70 prosent har søkt seg til yrkesfag

– Det har vore eit spesielt inntak i år, med ein større del som søker seg til yrkesfag enn tidlegare.