Teigen var gjest hos Odda herreds Arbeiderparti. Han er nå på en rundtur hos lokalsykehusene for å sjekke ut de lokale forholdene.

Første gang

- Det er ikke første gang jeg er i Odda, men det er første gang jeg er på Odda Sykehus, sa han.

På Odda Sykehus fikk han en bred gjennomgang av sykehusets historie, nåsituasjon og fremtidsvisjoner.

Teigen slo fast at målsetningen er at lokalsykehusene skal bestå.

- Med økt antall kronisk syke- og eldre pasienter vil det i fremtiden være et enda større behov for et nærsykehus enn det som det er i dag, sa han.

Det var med stolthet ansatte ved Odda Sykehus kunne presentere et lokalsykehus av høy standard. Det de ansatte satte fokus på var tilgang på pasienter og leger. De ønsket en større grad av ambulering av både pasienter og spesialister innen sykehushusområdet.

Og fremfor alt var budskapet at Odda Sykehus fortsatt skal være et akuttsykehus.