Dei meiner badelandplanar bør flyttast til Almerket

Senterpartiet meiner den nye kommunen bør undersøke om planane for eit badeland i samband med Odda Folkebad, heller kan koplast saman med planane for hotell på Almerket.