No er planlegginga av strandpromenaden i gang - har fått to millionar til prosjektet

I fjor haust vart det tildelt midlar til forprosjekt for strandpromenade i Odda. No startar detaljprosjekteringa.