Stiller spørsmål ved rutinar og varslingssystem i kommunen

Emil Jøsendal rettar kritikk mot kommunen etter manglande varling og stiller spørsmål ved rutinar på reinseanlegg, særleg ved ras- og flaumsituasjonar.