Denne historiske nyheten ble presentert på en pressekonferanse på Smelt klokka 16.00 i dag mandag

-Vi har fått en blågrønn vind over Odda, kanskje med et lite innslag av Rødt i kasta, sa John Opdal da han åpnet pressekonferansen.

UNESCO JA

At konferansen ble lagt akkurat til Smelt er at den nye konstellasjonen ønsker å sette fokus på UNESCO-arbeidet. -Vi tror at Odda har mye å tjene på UNESCO, sa John Opdal. På spørsmål fra HF om gruppen på denne måten fjerner seg velgerne, svarte både Opdal og Anne Marit Buer (V) et klart nei. De jeg har snakket med er blitt mer og mer for UNESCO, sa Buer.

Også Lars O Seim (SP) talte varmt for UNESCO.

Selv om den nye samarbeidskoalisjonen sier et klart ja til UNESCO, sier de like klart et ja til riving av kalkovnene og kokstørker.

-Jeg tror det er ganske få politikere som går inn for bevaring av dette, sa Opdal.

Avtalen med Rødt

For at Rødt skal samarbeide om en borgerlig ordfører har partiet fått representasjon i formannskapet, drifts og utviklingskomiteen, styret for Odda Energi, administrasjonsutvalget, fjellstyret, råd for funksjonshemmede. Det eneste politiske løftet som partiet har fått er nei til privatisering.

SP snur

-Det er alltid leit å si farvel til poltiske venner, men det er ikke noen naturlov som sier at AP skal styre til evig tid. Nå sitter Arbeiderpartiet på reservebenken, sa Lars O Seim (SP).