Sjåførar respekterer ikkje skilt

Ikkje alle sjåførar respekterer forbodet mot turbussar i Skjeggedal.