Vil lage dobbelt så mange parkeringsplassar som planlagt

A. Utvik as, som skal byggje 10 leilegheiter mellom Cyanamidsiloen og Gågata, utvidar det planlagde parkeringshuset under.