Cirkus Arnardo til Odda med nye førestillingar

Onsdag 19. juni kjem Cirkus Arnardo til Eitrheim i Odda.