Slik skal dei sikra det planlagde bustadfeltet i Freimslia: – Det er dyrt, men nokre gonger må vi bruka pengar

Fleirtalet i utviklingskomiteen tilrår detaljprosjektering for den nedste skredvollen i Freimslia.