Det eine alternativet vil gi plass til fleire bustader enn det andre. No vil politikarane ha greidd ut begge

Det eine alternativet vil gi plass til fleire bustader enn det andre – men vil kosta meir. Politikarane ber om at begge blir greidd ut.