– Dette er et tilbud for ungdom som har eller vil få utfordringer med å sluttføre yrkesopplæringen. Men det er viktig å understreke at dette er et supplement til de ordningene som allerede eksisterer og ikke skal overta eller konkurrere med andre instanser eller opplæringsordninger, sier koordinator ved Opplæringskontoret AMB Hordaland, Ole J. Opkvitne til HF.

I forrige uka var han i Odda, sammen med daglig leder May-Lill Torsvik, for å inngå en avtale med Oddaprodukt.

Les også: – Målet er å få folk i ordinært arbeid

Det kommunale aksjeselskapet er en såkalt vekstbedrift og sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Nå blir de en av åtte eierbedriftene som står bak opplæringskontoret og skal fungere som et slags lokalkontor for lærekandidatordningen i Hordaland.

Kan få hjelp til jobb

– Vi ser at mange unge i skolen faller fra, og selv om det finnes tiltak for eksempel gjennom NAV, ønsker vi å forebygge ved å komme enda tidligere inn, forteller daglig leder ved Opplæringskontoret, May-Lill Torsvik.

Helt konkret dreier det seg om en ordning hvor unge som sliter med å fullføre et studieløp eller skaffe seg arbeidserfaring, kan få innpass i en godkjent lærebedrift.

Les også: Ser frem til mer jobb

Lærekandidatordningen ligner på lærlingeordningen, men kravene til gjennomført og bestått videregående skole, er ikke et krav for å bli lærekandidat.

– En typisk lærekandidat kan være en elev som har gått i tilrettelagt klasse eller en elev som ikke mestrer skolehverdagen på videregående, og heller vil ut i lære. Det kan også være en elev som er ferdig med ungdomsskolen, men som ikke vil gå videre på skole, sier Opkvitne.

I Odda vil Malin Hansen fra Oddaprodukt blant annet fungere som veileder for bedriftene som vil bli med i ordningen.

Tilpasset individet

Daglig leder ved Oddaprodukt, Bjørn Vivelid, legger til at de selv vil ha to læreplasser til disposisjon i ordningen.

– Ofte kan det være vanskelig å skaffe seg dokumentert arbeidserfaring og det er dette vi kan bidra med, sier han.

Frafallet blant elever i den norske skolen har vært en politisk sak i flere år, og utfordringen er større blant gutter enn for jenter.

– Hva er det viktigste for å få denne ordningen til å fungere?

– Det er å få ordningen så kjent som mulig, spesielt i skolen. Det er skoleverket som er ekspertene og som må være formidleren, sier Opkvitne.

Ordningen med praktisk opplæring som erstatning for tradisjonell skole, har eksistert i mange år men Opplæringskontoret har nå tatt på seg oppgaven med å styrke lærekandidatordningen og gjøre den mer kjent.

Sosial entreprenørskap

I løpet av den «spede start» på prosjektet har allerede 40 kandidater til ordningen kommet på plass og kontoret har en arbeidsliste på ytterligere 50 innsendte kandidater. Dette er før arbeidet i Odda har startet.

– De som blir lærekandidater trenger å komme seg inn i en bedrift i et tidlig stadium, kommenterer Torsvik og legger til at bedriftene i ordningen, som tar i mot lærlinger, viser både sosialt entreprenørskap og stort samfunnsansvar.

– Det vi ønsker er at mange flere skal få muligheten til fagkompetanse og opplæring i en bedrift. Enhver bedrift kan søke om å bli godkjent lærebedrift, og opplæringskontoret vil bistå i søkeprosessen. Straks godkjenningen er på plass, kan bedriften ta i mot en lærekandidat, og begynne løpet til å bli en selvgående lærling som etter hvert kan bli en stabil arbeidstaker, sier hun.

Inne på verkstedet på Oddaprodukt viser arbeidsleder Ole-Johnny Sørsand oss engasjert rundt.

– Dette er ting vi leverer til Boliden og TTI, forteller han og viser blant annet frem en skrape som sinkverket på Eitrheim bruker i sinkproduksjonen. Ved dette verkstedet skal det etter planen gjøres plass til èn av to lærekandidater fra Odda og de tilrettelagte arbeidsoppgavene spenner bredt.

– Det blir nok å gjøre, kommenterer Sørsand.

Opplærings- kontoret AMB:

Stiftet i 2014 og etablert som prosjekt i i samarbeid mellom attføringsbedriftene og Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune.

Har i dag 8 eigarbedrifter.

Gjennomføre tilrettelagt fagopplæring etter opplæringslova. Tilbodet er både til lærekandidatar og lærlingar, som har trong tilrettelegging/ekstra oppfylging for å sluttføre opplæringstida.

Kjelde. Okamb.no

Lærekandidat- ordningen

Planlagt grunnkompetanse der lærekandidaten får opplæring i utvalgte deler av læreplanen.

Kandidatene får opplæring i en lærebedrift i tett samarbeid med skole, fylkeskommune og Opplæringskontor.

Kandidaten deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen opplæring.