Trur Knud Knudsen-senteret kan bidra til både byutvikling og samfunnsutvikling

– Han var eit multitalent av si tid og er høgst aktuell i vår samtid. Hans arv kan bidra til å byggja identitet og peika på aktuelle globale problemstillingar.