Investorar jobbar vidare med hotell og gondol – Har hatt geologar på Rossnos

Samarbeider med kommunen: Eyvind Flood i samtale med Vidar Solvi (Ap) og Roald Aga haug (Ap) på bubilcampen i starten av juni.arkivfoto: Sondre lingås haukedal

Samarbeider med kommunen: Eyvind Flood i samtale med Vidar Solvi (Ap) og Roald Aga haug (Ap) på bubilcampen i starten av juni.arkivfoto: Sondre lingås haukedal

Norwegian Experience jobbar etter ein plan om å senda byggesøknad for hotell i Odda om ca. eit og eit halvt år. Samtidig har dei hatt geologar på Rossnos for å undersøke moglegheiter for gondolbane.

DEL

Dagleg leiar i Norwegian Experience, Eyvind Flood, fortel at dei jobbar saman med Odda kommune med detaljregulering for hotelletablering på Almerket.

– Vi har ein tidsplan, der vi planlegg å levera ein byggesøknad om ca. eit og eit halvt år, fortel han.

Denne månaden startar dei prosessen med å teikna hotellet dei ønsker seg i Odda, og skal sjå nærmare på konsept.

– Vi må mellom anna sjå på korleis det skal fungera i sentrum, seier Flood.

Gondolbane

Samtidig jobbar selskapet også med å sjå på moglegheitene for å etablera ei gondolbane i Odda.

– Der er det mykje teknisk som framleis må avklarast. Vi har hatt geologar oppe for å sjekka forholda på Rossnos, og ventar på endelege rapportar derifrå, seier han.

Sjølv om ting tar tid, er han klar på at det er viktig at det gjer det når det er snakk om så mykje pengar som selskapet planlegg å investera i Odda.

– Vi vil vera heilt sikre på at dette kan gjennomførast, og det er mykje som skal klaffa, seier han.

Men selskapet er i rute etter sine eigne tidslinjer. Flood skryt og av Odda kommune, som han meiner er fantastiske samarbeidspartnarar.

– Dei har også veldig lyst til å få dette til, seier han.

Mathall i Dicylageret

Måndag kveld kjem Flood saman med drifts- og aktivitetssjefen i Norwegian Experience for møta reiselivsnæringa i Odda og fortelja om hotellplanane sine.

– Vi har jo mange tankar, og veldig mykje vi har lyst til å få til i Odda. Det er viktig å treffa næringsaktørane, det er mange som driv med dette og det er eit veldig spennande reiseliv i Hardanger. Vi kan ikkje gjennomføra våre planar utan at vi greier å engasjera alle, og at alle har ein felles plan, seier Flood, som ikkje kan få streka under nok kor entusiastiske dei er for Odda.

– Kva som skjer med Dicylageret er til dømes også veldig spennande. Vi har veldig lyst til at det skal fungera som ein mathall, eit utstillingsvindauge for heile Hardanger.

Artikkeltags