– Dette styrker Odda som regionssenter

Odda By melder at flere butikker har god utviking. – Vi håper det fortsetter, seier leder i foreningen, Inge Lægreid.