Flere barnehjemsbarn fra Odda ble på 40- og 50-tallet sendt til en institusjon i Stavanger. Fem av disse har eller skal kontakte kommunen med krav om erstatning.

- Vi holder på å saksutrede tre av kravene, et er underveis og et femte er meldt, sier rådmann Finn Kristoffersen til HF.

Oppnevnte et utvalg

For snart tre år siden oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland er utvalg for å granske påstander om ureglementære forhold ved kommunale og private barnevernsinstitusjoner i Rogaland. Senere opprettet Stavanger kommune en erstatningsordning for de tidligere barnehjemsbarna.

- For å få en likebehandling av de det gjelder ønsket vi å komme inn under ordningen i Stavanger. Men de ville ikke ha oss med. Det var Odda kommune som i sin tid bestemte at disse skulle plasseres i Stavanger. Derfor har vi besluttet å gjøre arbeidet selv, men legge den samme ordningen til grunn, forklarer Kristoffersen.

Erstatning på inntil 725 000 kroner hver

Alle fem kan ha krav på inntil 725 000 kroner hver. Det betyr at Odda kommune i verste fall må ut med over 3,5 millioner kroner i erstatning.

- Summene det blir snakk om skal bunne i hvor grov urett vedkommende har blitt utsatt for. Gjentatte overgrep, grov vold eller seksuelle overgrep tilsier en maksoppreising på 725 000 kroner. Maksbeløpet for omsorgssvikt er 300 000, forklarer rådmannen.

Kristoffersen kan med hensyn til taushetsplikten ikke gå inn på detaljer i sakene, men bekrefter at det er snakk om sterke historier.