Rassikring av Oddadalen nå - et ansvar som må tas

Av

Nå er det på overtid.