Dei var tre tilsette under oppstarten i 2014. No har GK Inneklima i Odda tredobla staben og kan visa til solid vekst

Sidan GK etablerte seg i Odda i 2014, har dei meir enn tredobla talet på tilsette.