Vart fascinert av Odda si omstillingsevne - derfor laga ho kunst av det

Artikkelen er over 2 år gammel

Oddas omstillingsevne frå bondesamfunn til industri og frå industri til turisme fascinerer Bitta Bøthun Bjørnsdotter.