Vil samle kulturlivet

Kinosalen: Blir storstuen i kultursatsingen i Odda kommune i tiden fremover. Her skal tilbudet utvides til flere andre typer kulturuttrykk.

Kinosalen: Blir storstuen i kultursatsingen i Odda kommune i tiden fremover. Her skal tilbudet utvides til flere andre typer kulturuttrykk.

Av

Kultursjef Lage Thune Myrberget vil ha mer samarbeid og aktivitet på flere arenaer i Odda; med kinosalen som storstue for ulike kulturuttrykk.

DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

Kultursjefen ønsker også mer bevegelse mellom de ulike kulturscenene i Odda sentrum.

– Ett eksempel får vi på teateroppsetningen av «Jul i Blåfjell», 10. desember. Her skal vi først ha grottesvømming i folkebadet med stemningsfullt blålys, deretter et opplegg i foajéen mellom biblioteket og kinoen, før selve teaterstykket finner sted i kinosalen, sier han.

Kino og kulturscener

På de nye nettsidene til det som nå heter «Odda kino og kulturscener», er det opprettet en portal for å organisere de ulike kulturarrangementene i Odda. Alle lag og organisasjoner som ønsker det, kan være med. I tillegg til å bli mer oversiktlig for befolkningen, er det her et felles system for billettsalg, slik at de ulike arrangørene selv slipper å bruke krefter på dette.

Kultursjefen ønsker også at de ansatte i kulturavdelingen i større grad skal bidra med sin kompetanse til frivillige som ønsker å sette opp arrangementer, men som har lite erfaring med å lede slike prosjekter. Slik mener han kommunen kan være med på å løfte frem de mange som legger ned en stor frivillig innsats for kulturlivet.

Kinosalen blir selve storstuen for kulturtilbudet. Den kan deles i tre ulike størrelser.

– I storsalen er det 484 plasser. Ved å sperre av salen på midten, får man i overkant av 200 plasser. I tillegg er det et intimt rom som kan brukes «bak» sceneteppet, for arrangementer med plass til 60-70 personer, sier Myrberget.

– Minuset er at arrangementene ikke kan foregå parallelt, men da kan vi bruke biblioteket og foajéen, og flere andre scener i umiddelbar nærhet, sier han.

Lindehuset

– Hvor passer Lindehuset inn i dette bildet?

– Lindehuset har en stemning som passer til noen arrangementer. Arrangementene her må passe inn i den «råe» følelsen i bygget, sier han, og slenger ut en idé om å lage spøkelseshus på Halloween, eller at Litteratursymposiet kan bruke Lindehuset til arrangementene de mener passer inn der.

– Men i kinosalen er det varme i bygget, samt god lyd, lys og digitale løsninger. Det vil kreve mye å sette Lindehuset i samme stand som det vi har i kinosalen. Derfor gjelder det nå å løfte frem det vi allerede har, sier Myrberget.

Det å samle kulturtilbudet i området rundt rådhuset, betyr også at Meieriet blir et rent aktivitetshus, der ulike lag, organisasjoner og andre kan øve.

– Når de er klare for å presentere noe for publikum - så vil vi være med på å løfte det frem ved å stille en av våre kulturscenene til rådighet. Scenene våre skal også i større grad være åpne for aktører utenfra, sier han.

Barn og unge

Myrberget forteller at den fremtidige kultursatsingen i Odda i større grad skal ha fokus på barn og unge; noe han mener bør inspirere lag og organisasjoner.

– Slikt bør kommunen støtte. Det er mye å hente på mer samarbeid mellom voksne arrangører og de unge. Og det kan også hjelpe på en annen stor utfordring, som er mangelen på rekruttering til lag og organisasjoner, sier han.

Kommunen ønsker i tillegg å bidra til at lag og organisasjoner kan finne midler fra tilskudd andre steder, via en tilskuddsportal.

– Vi er gode på idrett for unge, men må ha flere typer kulturaktiviteter for denne aldersgruppen, sier han; og nevner idéer som dans, drama, foto, video og eSport.

For en tid siden ble det også både opprettet en kulturblogg og en kinoblogg, som tar for seg aktuelle temaer.

– Det å bygge opp et samlet og godt kulturmiljø er også vesentlig for å skape fellesskap og samhold i tiden før, rundt og etter den kommende kommunesammenslåingen, sier Myrberget, og mener derfor tiden er moden for en slik satsing nå.

Artikkeltags