– Det er litt vilt at museet går inn i dette

Kraftmuseet tar på seg ansvaret å utvikla Lindehuset frå 1908 til regionalt kulturhus.