Om to uker skal Oddas befolkning stemme for eller mot en sammenslåing med kommunene Jondal og Ullensvang. I tillegg skal velgerne ta stilling til om Røldal fortsatt skal være en del av Odda kommune, eller tilhøre Suldal.

Forhåndsstemmingen i Odda starter lørdag 7. mai, mens røldølene kan gå til valgurnene på biblioteket i bygda fra og med tirsdag neste uke.

- Vi har mål om å oppnå en høyest mulig valgdeltakelse, sier ordfører Roald Aga Haug (Ap).

Allerede lørdag tar han turen til Tjenestetorget for å avgi sin stemme.

- Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten i denne viktige saken, sier Aga Haug.

Alle som var innbyggere i Odda kommune den 1. januar 2016, og som fyller 16 år eller mer i løpet av året, har stemmerett.

Selve valgdagen for folkeavstemmingen er satt til 23. mai. Det vil bli foretatt kretsvis opptelling og kunngjøring av resultat.