Delte ut over 7 millionar kroner – sjå kven som fekk pengane

Sparebankstiftinga Hardanger har våren 2019 delt ut gåver på til saman 7 249 922 kroner til ulike tiltak i regionen.