Lokaloppgjeret: – Det var forventa med tap, men det var ein utruleg førsteomgang

Trass i ein svært sterk førsteomgang, måtte oddajentene sjå Kvinnherad stige til tabelltopp i lokaloppgjeret.