Monica hjelpte 25 familiar utan råd med å reisa på ferie i sommar

Monica Medhus forstår at det er vanskeleg å be om hjelp når ein treng det. I sommar organiserte ho feriar til 25 vanskelegstilte familiar, og ho har alt begynt å planlegga julehjelpen.