Etter et møte mellom Helse Fonna og kommunen sist uke, ble det klart at helseforetaket har det kommunen mener er en klar nedbyggingsstrategi for sjukehuset.

- Dette er i strid med de føringer Helse Fonna har i sine strategidokument for sjukehuset her i Odda, sier en opprørt ordfører.

Føden og kirurgi

- Jeg må med sorg konstatere at de holder fast ved å bygge ned fødeavdelingen og den døgnbaserte kirurgiske beredskapen. Dette er Odda kommune grunnleggende uenig i, og det rokker ved trygghetsfølelsen til dem som bor her og sogner til sjukehuset, sier han.

Kommunen har nedsatt en gruppe for å komme med en rapport om nye oppgaver for sjukehuset og foretakstilknyting. Den rapporten vil Folkvord ha på bordet temmelig raskt.

Han har også bedt om et møte med Helse- og omsorgsdepartementet om saken, og regner med at det blir satt opp med det første.

- Dette er uakseptabelt av Helse Fonna, mener Folkvord som er skuffet, sint og kamplysten.

Han vil nå samle gruppelederne til møte for å legge strategi for den videre kampen for Odda sjukehus.

Avviser forslag

- Det er veldig alvorlig at ikke Helse Fonna vil vurdere å tilføre sjukehuset i Odda medisinske nisjeoppgaver, slik Helse Bergen har gjort på Voss, sier ordføreren. Som samtidig konstaterer at samtlige ideer og forslag som har kommet fra kommunen innerst i Sørfjorden er avvist av helseforetaket de hører til.