Onsdag 29. oktober 2014. Klokka er 07:30. En høy buldring fra bunnen av elva Opo tvinger seg opp til overflaten når svære steiner skrapes langs bunnen av elveløpet. De store vannmassene viser ingen nåde.

Tilsynelatende lydløse biler snegler seg nedover Meierisvingen. En svær vegg av leire er godt synlig fra vegen. Det som en gang var en bakkehaug med gras er forvandlet til et livsfarlig stup. Brått løsner et nytt stykke jord og feier et par trær ned i den frådende elva.

Fem hus, en buss og en garasje ble slukt av vannmassene i løpet av natta. En rekke veger, bruer, bygg og installasjoner fikk store skader. I en video, filmet av hjelpemannskaper natten før, fikk man et unikt innblikk i hvor alvorlig situasjonen faktisk var.

I fjorden

I mørket ved elveløpet skimtes et helt hus på vei nedover mot fjorden. Se videoen her.

I lyset den påfølgende dagen ligger  klær, planker, sofaer og vinduer strødd langs elva og flere kilometer utover i Sørfjorden.

Høstflommen rammet Odda hardt og brutalt og det ble satt ny rekord for vannføring ut av Sandvinvatnet og ned i Opo. Flommen på Stasjon 48.1 Sandvenvatn i Opo nådde toppen 28. oktober klokka 18:00 med en vannføring på 778 m3 /s.

Evakuering

I de påfølgende timene satte politiet og kommunen i gang en storstilt evakuering. Også Sivilforsvaret og Røde Kors var med da hele 39 hus og 68 personer ble evakuert. De aller fleste fikk flytte tilbake igjen torsdag 30. oktober, men noen av dem skulle aldri få flytte tilbake til sine hjem. Husene var borte.

Les også: Eitt hus, men fleire heimar

Flommen i Opo for ett år siden ble den største som noen gang er registrert siden målingene startet i 1909. Likevel har Odda også vært rammet tidligere. Tall fra NVE viser at den nest største flommen kom 5. oktober 1983.

Andre storflommer har rammet i 1917, 1918, 1938 og 1940. Geologiske undersøkelser viser at det også i tidligere tider har vært en rekke flom – og skredulykker i Odda.

Krisetiltak

Etter flommen i 2014 ble oddasamfunnet snudd på hodet i løpet av kort tid. Kommunen  måtte avholde pressekonferanser og informasjonsmøter til de som var evakuert og rammet. I tillegg skulle krisetiltakene planlegges og for deler av næringslivet som ble rammet, begynte kostandene fort å bli høye.

Les også: Åpnet med kø seks uker etter flommen

En rekke regionale og nasjonale medier, statsminister Erna Solberg og olje -  og energiminister Tord Lien kom også til Odda. 

Det store spørsmålet var om storsammfunnet stilte opp for kommunen samtidig som flommen også rammet blant annet Flåm og Voss. I en rapport fra Norconsult i ukene etter flommen ble det raskt klart at det var snakk om store summer for å bygge byen opp igjen.

For kommunen alene ble beløpet stipulert til 120 millioner kroner uten moms. Senere kom beskjeden om at staten stilte opp med ekstrabevilgninger.

Ett år senere pågår det fortsatt et storstilt arbeid i Opo for å sikre elva mot nye flommer.

Kilder:

Hardanger Folkeblad, Norges Vassdrag og Energidirektorat, Odda, kommune og Norconsult.