Så mye betaler vi for de kommunale veiene våre

Av

I Odda kommune er det 95 kilometer med kommunale veier. Målt per innbygger er utgiftene i Odda og Eidfjord blant de største i hele Norge.