Ble innkalt på teppet til ordføreren

Artikkelen er over 11 år gammel

Gard Folkvord (Ap) og Nils Petter Freim (H) må møte på ordfører Toralv Mikkelsens kontor i dag. Der skal de forsones med en sjukemeldt Terje Kollbotn (RV).

DEL

Saken startet i kommunestyret 7. februar. Her opplyste Terje Kollbotn at han hadde fått i oppdrag å lede et kortvarig prosjekt for å få utarbeidet en rehabiliteringsplan for ny bruk av byggene rundt smelteverksporten, og at han ville ha avklart om han på grunn av dette oppdraget fortsatt kunne regnes som habil når debatten om smelteverkstomta skulle starte i møtet.

Et enstemmig kommunestyre erklærte ham habil.

I ettertid har imidlertid gruppelederne Nils Petter Freim (H) og Gard Folkvord (Ap) reist kritiske spørsmål vedrørende Kollbotns oppdrag og habilitet. Blant annet i formannskapsmøtet 22. mars. Blant annet har det vært hevdet at oppdraget i realiteten var en prosjektlederstilling i Odda kommune som burde vært utlyst.

Dette har fått styret i NVIM, Kollbotns arbeidsgiver, til å gå ut med en skriftlig redegjørelse i avisene om at oppdraget er et prosjekt som Kollbotn leder i kraft av sin vanlige stilling som bygg og anleggsleder på NVIM.

Slått ut av kritikken

Kritikken har gått sterkt inn på Terje Kollbotn og han har vært sjukemeldt i vel fjorten dager. Han er foreløpig sjukemeldt fram til tirsdag.

Overfor Hardanger Folkeblad innrømmer Kollbotn at saken har vært en stor belastning for ham, både fysisk og psykisk.

Leder i Odda RV), Solveig Våde, har bedt ordføreren om å gripe inn i saken.

Til HF sier ordføreren at han uavhengig av denne henvendelsen ville kommet til å gjøre det.

- Jeg er opptatt av at vi i det politiske liv i Odda kommune skal konsentrere oss om sak, og ha best mulig mellommenneskelige relasjoner uavhengig av politiske uenigheter, sier ordfører Toralv Mikkelsen i en kommentar til Hardanger Folkeblad.

I tillegg til gruppelederne i de tre partiene er også partilederne innkalt til møtet. Dette er Roald Aga Haug (A), Gunnar Moland (H) og Solveig Våde (RV).

- Om vi kommer fram til en løsning mandag så er det bra, om vi ikke gjør det så har jeg i alle fall gjort et forsøk. Jeg ser på meg selv som en fotballdommer i denne saken. Av og til må fotballdommerne innkalle kapteinene på lagene til seg for å klargjøre spillereglene, sier Mikkelsen til HF.

Forslag om løsninger

Terje Kollbotn sier til HF at RVs leder Solveig Våde vil legge fram forslag til løsninger på møtet. Han ønsker ikke å si noe om hva slags forslag som vil bli lagt fram, fordi han frykter at det kan vanskeliggjøre en eventuell løsning.

- Men, jeg vil gjerne presisere det styret i NVIM har redegjort for, nemlig at oppdraget på smelteverkstomta inngår i min vanlige jobb på NVIM og at jeg ikke har ekstrabetalt for å gjøre denne jobben. Jeg går på min faste tarifflønn for å utføre dette oppdraget, sier Kollbotn.

Han innrømmer at saken har gått sterkt innpå ham, og at han ikke har vært borte i en verre sak om ham som person i de 16 årene han har vært i kommunestyret.

- Dersom målet har vært å mobbe meg ut av det politiske livet i Odda så har det lykkes så langt. Jeg er foreløpig sjukmeldt fram til tirsdag, og er pr. i dag ikke i stand til å gå på arbeid. Men dersom det kommer til en løsning på møtet mandag (i dag), så kan det være at jeg stiller på kommunestyremøtet onsdag, sier Kollbotn.

Vil komme videre

- Jeg er positivt innstilt til å finne en løsning, sier Høyres gruppeleder Nils Petter Freim.
- Jeg er innstilt på å legge ballen død og komme videre. At det går så langt at folk blir sjukemeldt er ikke noe kjekt, sier Nils Petter Freim til HF.

Artikkeltags