Slik skal dei hindre fråfall blant elevar og unngå at lærarar blir utbrente

Odda vidaregåande skule er med i eit internasjonalt prosjekt som har fokus på å hindre fråfall blant elevar og unngå at lærarar blir utbrente.