Jone, Sonja og Martin inspirerte hundrevis av skulefolk i London

Av

Tre 9. klassingar frå Odda var sist veke ein snartur til London. Der skulle dei bidra med innspel og tankar for å skapa ein meir spennande skulekvardag. Saman med andre ungdomsskule-elevar frå heile Norden.